Tình trạng lệch pha cung cầu BĐS đã cơ bản được khắc phục

Trao đổi về những tác động của Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia đến 2020, tầm nhìn 2030, ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng, đên nay, mục tiêu của Chiến lược đến năm 2015 đã cơ bản hoàn thành và góp phần mang đến sức sống mạnh mẽ cho thị trường bất động sản hiện tại và trong tương lai. Quang Hưng thực hiện.

Lệch cung cầu bất động sản

Sau gần 5 năm thực hiện Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia, ông có thể cho biết, đến nay, kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược như thế nào, có mục tiêu nào cần phải điều chỉnh?

    Ngày 30/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Với quan điểm đổi mới mang tính đột phá, Chiến lược đã khẳng định việc phát triển nhà ở là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội và của người dân. Đồng thời với việc ban hành chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại,Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo tại khu vực nông thôn, người lao động tại khu vực đô thị và khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

    Sau gần 5 năm thực hiện, các chỉ tiêu về phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng cho các tầng lớp người dân đến thời điểm 2016 đề ra trong Chiến lược đã cơ bản được hoàn thành. Về diện tích và chất lượng nhà ở: tính đến hết tháng 6/2016, diện tích bình quân về nhà ở trên toàn quốc đạt khoảng 21,6 m2 sàn/người; trong đó, tại khu vực đô thị là 25,4 m2/ người, tại khu vực nông thôn là 19,8 m2/người (so với mục tiêu đặt ra trong Chiến lược đến năm 2017, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 22m2 sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt 26m2/người và tại khu nông thôn đạt 19 m2/người).

    Theo số liệu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm tháng 4/2015, tỷ lệ nhà ở kiên cố tòan quốc đạt khỏng 46,6%, trong đó tại đô thị đạt 42,4%, tại nông thôn đạt 48,9%; giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ xuống dưới 3,7% nâng tỷ lệ hộ gia đình có công trình phụ hợp vệ sinh lên 71,4%, trong đó tại đô thị đạt 93,8% và tại nông thôn đạt 60,1 % (so với mục tiêu đặt r trong Chiến lược đến năm 2015, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khỏang 62%, trong đó tại đô thị đại 65%, tại nông thôn đạt 60%; giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ xuống dưới 5%; nâng tỷ lệ hộ gia đình có công trình phù hợp vệ sinh lên 70%, trong đó tại đô thị đạt 95% và tại nông thôn đạt 50%).

    Về các chương trình nhà ở xã hội, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, cũng như các tầng lớp dân cư trong xã hội. Đến nay, các chương trình phát triển nhà ở cho từng nhóm đối tượng gặp khó khăn về chỗ ở đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, các địa phương đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho trên 50.000 hộ gia đình người có công với cách mạng. Chương trình hỗ trợ các hộ nghèo khu vực nông thôn cải thiện nhà ở đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 531.000 hộ nghèo. Chương trình tôn nền vượt lũ, xây dựng nhà ở khu vực Đồng bằn sông Cửu Long đã hỗ trợ trên 200.000 hộ dân có chỗ ở an toàn. Chương trình hỗ trợ phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung đã giải quyết hỗ trợ cho khoảng gần 3.000 hộ dân có chỗ ở an toàn. Chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên đã góp phần đápứng được chỗ ở cho khoảng 330.000 sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề tại một số địa phương trọng điểm.

    Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đến nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 51 dự án, quy mô xây dựng khoảng 25.850 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 9.560 tỷ đồng. Đang tiếp tục triển khai 108 dự án, quy mô xây dựng khoảng 61.290 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 31.760 tỷ đồng. Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, đến nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 84 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 28.550 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.730 tỷ đồng. Đang tiếp tục triển khai 63 dự án với quy mô xây dựng khoảng 69.300 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 18.800 tỷ đồng.

    Như vậy, kết quả phát triển nhà ở cả về số lượng và chất lượng trên cả ước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đến năm 2016 đặt ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Tuy nhiên, về chất lượng nhà ở thì tỷ lệ nhà ở kiên cố hiện tại gần 47%, còn thấp hơn so với mục tiêu đến năm 2016 đặt ra là 62%; kết quả phát triển nhà ở xã hội cho sinh viên, công nhân, người lao động có thu nhập thấp còn chưa đạt được so với mục tiêu phát triển khoảng 10 triệu m2 nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở cho 60% học sinh, sinh viên và 50% công nhân, lao động các khu cong nghiệp đã đề ra. Đây là những chỉ tiêu, nhiệm vụ hết sức quan trọng cần phấn đấu thực hiện ở mức cao hơn trong thời gian tới.

Cùng với mặt tích cực mà Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia mang lại, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu tăng trưởng nóng khi giá tại một số dự án tăng lên. Theo ông, nguyên nhân của việc tăng giá bất động sản nhanh có phải do tình trạng đầu cơ trở lại và đâu là giải pháp thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững.

    Sau nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường được tiến hành thời gian qua, thị trường bất động sản đang dần phục hồi, lượng giao dịch tăng liên tục từ đầu năm 2015 đến nay. Trên thực tế, giá bất động sản có tăng nhẹ ở một số dự án như các căn hộ có diện tích nhỏ, vị trí dự án gần trung tâm, đi lại thuận tiện, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ. Các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng giá không tăng. Một số dự án mới mở bán có tiến độ thi công tốt, vị trí thuận tiện nên chủ đầu tư đưa ra giá cao hơn so với giá bán của các dự án cùng loại đã bán tại các thời điểm trước là do hiện nay thị trường đã ổn định hơn, có nhiều người quan tâm hơn (trong đó có cả người có nhu cầu thực sự về nhà ở và cả những người đầu tư, đầu cơ), đó là quy luật tất yếu của thị trường. Mặt khác, một số chủ đầu tư đã áp dụng phương thức bán hàng theo từng đợt để thăm dò thị trường, giá bán đợt sau thường cao hơn giá bán đợt trước để kích thích nhu cầu mua nhanh, đồng thời cũng có một số nhà đàu tư nhỏ mua đi bán lại để kiếm lời, cũng làm cho giá tăng lên. Việc lợi dụng sự ấm lên của thị trường để tăng giá là không tốt, nhưng đó là quy luật của thị trường, nếu giá tăng bất hợp lý, giá bị đẩy lên quá cao, người mua nhà sẽ dừng lại, không mua nữa, thì chắc chắn chủ đầu tư sẽ phải điều chỉnh giảm giá.

    Một trong những vấn đề cốt lõi để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là phải khắc phục được sự lệch pha cung- cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa một cách hợp lý, sao cho các sản phẩm bất động sản chủ yếu phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của đại đa số người mua. Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đã xác định quan điểm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phải gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, mà trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội, hướng tới người nghèo, để người nghèo có nhà ở.

    Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện các giải pháp như: Hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý, kiểm soát của Nhà nước đối với thị trường bất động sản, chỉ đạo triển khai có hiệu quả cac văn bản pháp luật mới được ban hành như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng sửa đổi. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu thị trường bất động sản theo hướng phát triển đa dạng hóa các loại hàng hóa, nhất là về cơ cấu các loại nhà ở cho phù hợp với nhu cầu của thị trường, nhu cầu và khả năng chi trả của số đông người dân. Đa dạng hóa sản phẩm ngay từ khâu quy hoạch, phê duyệt dự án, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển cân đối cung – cầu và có khả năng thanh toán, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ giá bán tháp phù hợp với khả năng chi trả cho người dân, điều chỉnh hợp lý nguồn cung nhà ở thương mại cao cấp; đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê.

Liệu có thể đưa một mức giá khung cho các dự án bất động sản ở từng khu vực, thưa ông?

    Giá bán thương mại trên thị trường là do người bán, người mua tự thỏa thuận, Nhà nước không can thiệp vào giá bán của doanh nghiệp, nếu bán giá cao thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lên cao. Nhà nước chỉ quản lý về giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

    Hiện nay,  cũng có hiện tượng một số dự án lợi dụng sự ấn lên của thị trường để tăng giá, một số nhân viên môi giới thu tiền chênh lệch… gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý người mua nhà. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Sở xây dựng các địa phương kiểm tra tình hình triển khai và chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản tại một số dự án để kịp thời chấn chỉnh các dự án bán nhà chưa đủ điều kiện, hợp đồng mua bán sai quy định, tăng giá bất hợp lý… Yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định của pháp luật trong các giao dịch bất động sản nhằm lành mạnh hóa thị trường.

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự khởi động của hàng loạt dự án quy mô lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Nha Trang, Phú Quốc… ông có lo ngại việc này dẫn đến tình trạng thừa cung, tồn kho bất động sản như đã từng diễn ra trong quá khứ?

    Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất đông sản, Bộ Xây dựng đã tham mưu cho Chính phủ thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Chỉ thị 2196/CT-TTg ngày 6/12/2011 của Thủ tướng về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản; Nghị quyết  02/2013/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Thị trường bất động sản đã dần hồi phục, lượng hàng tồn kho giảm mạnh. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, nhiều dự án trước kia tạm dừng do thiếu vốn và thị trường trần lắng, nay đã triển khai trở lại, đáp ứng nhu cầu của thị trường (các dự án căn hộ diện tích nhỏ dưới 70m2, giá cả hợp lý, giao thông thuận tiện…)

   Tại một số địa phương du lịch phát triển như Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh, Thanh Hóa… đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến triển khai dự án, tạo ra sự sôi động lan tỏa đến toàn bộ mặt kinh tế- xã hội các khu vực này.

   Kể từ ngày 1/7/2015, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đã quy định các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và theo kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chính quyền các cấp căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở, thị trường bất động sản của địa phương để cấp phép đầu tư cho các dự án. Bên cạnh đó, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng đã quy định cấm đầu tư các dự án nhà ở, bất động sản không có trong kế hoạch để đảm bảo cân đối cung- cầu. Đồng thời, để tránh xảy ra nguồn cung bất động sản vượt nhu cầu của thị trường, các nhà đầu tư cũng rút ra nhiều bài học quý báu từ những năm qua, họ sẽ nghiên cứu rất kỹ nhu cầu của thị trường để đầu tư.

Tình trạng lệch pha cung cầu BĐS đã cơ bản được khắc phục
5 (100%) 1 vote

Xem thêm: , , ,

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

BÌNH LUẬN

TOP