Tình hình kinh tế – xã hội cuối năm 2015

Đánh giá tình kinh tế – xã hội chung, trong năm 2015, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức cao.

1. Về tình hình kinh tế vĩ mô

Về giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước và tăng 0,2% so với tháng 12/2014. So với cùng kỳ năm trước: CPI tháng 5 tăng 0,95%, bình quân 5 tháng đầu năm tăng 0,83%.

Về thu – chi ngân sách nhà nước: Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5, tổng thu NSNN ước đạt 340,37 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán; tổng chi NSNN ước đạt 407,97 nghìn tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán.

– Về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 7,5% so với tháng 5 năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, IIP tăng 9,2%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước; trong đó: sản xuất và phân phối điện ước tăng 10,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 9,9%; công nghiệp khai khoáng ước tăng 6,3%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,3%.

– Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tính đến 15/5, diện tích lúa Đông xuân cả nước đạt trên 3,1 triệu ha, tương đương cùng kỳ năm trước; các địa phương phía Nam đã gieo sạ được 1,14 triệu ha lúa Hè thu, bằng 91% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1,92 triệu ha lúa Đông xuân, tương đương cùng kỳ năm trước.

Sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương, nhất là miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của thời tiết kém thuận lợi. Tình hình tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do nguồn cung dồi dào, nhu cầu tiêu thụ giảm, giá giảm.

– Về khu vực dịch vụ: Trong 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2014; nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,2%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước (năm 2013: 4,8%; năm 2014: 6%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiếp tục tăng cao, cho thấy các tín hiệu tốt về phục hồi sức mua và tổng cầu.

Khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm ước đạt gần 3,3 triệu lượt khách, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Về xuất nhập khẩu: Trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 63,2 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2014; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 66,2 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2014; nhập siêu gần 3 tỷ USD, bằng 4,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

– Về đầu tư phát triển: Trong 5 tháng đầu năm, vốn đầu t­­ư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 4,95 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 0,4%). Có 592 dự án cấp mới, tăng 18,4% so với cùng kỳ; 210 lượt dự án tăng vốn, tăng 25,7%. Vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân ước đạt 749 triệu USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình Kinh Tế Xã Hội Việt Nam

Bức tranh phát triển Kinh Tế Xã Hội Việt Nam

2. Về an sinh xã hội, y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã hội khác

– Về lao động việc làm: Trong 5 tháng đầu năm, ước tạo việc làm khoảng 641,4 nghìn người, đạt 40,1% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu lao động khoảng 44,4 nghìn người, bằng 97,7% cùng kỳ.

– Lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Các cấp các ngành đã quan tâm triển khai các chính sách đối với người có công với cách mạng; tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa gắn với kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước; quan tâm, giúp đỡ cuộc sống của người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ cứu đói cho nhân dân; chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo.

Công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh ATTP tiếp tục được tăng cường, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tích cực triển khai Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2012-2020. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh. Tích cực triển khai Luật Bảo hiểm y tế. 

– Các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thông tin tuyên truyền được quan tâm triển khai, đặc biệt là các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn, như: Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước; Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen. Công tác quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tích cực đưa tin về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước; về tình hình khô hạn kéo dài ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; tình hình tiêu thụ nông sản tại một số địa phương…

– Về an toàn giao thông: So với cùng kỳ năm trước, tình hình tai nạn giao thông 5 tháng đầu năm đã giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ giảm 13,5%, số người chết giảm 4,91% và số người bị thương giảm 18,97%.

Đánh giá chung, trong 5 tháng đầu năm, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Dư nợ tín dụng tiếp tục tăng với lãi suất ổn định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động thêm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi đạt khá; thu hút vốn FDI có chuyển biến tích cực. Công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đà tăng trưởng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiếp tục tăng cao về lượng, cho thấy các tín hiệu tích cực về sự phục hồi sức mua, tổng cầu. Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực; số doanh nghiệp thành lập mới tăng, trong khi số doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động và giải thể đều giảm so với cùng kỳ. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; công tác bảo đảm an toàn giao thông tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước giảm so với cùng kỳ; nhập siêu có xu hướng tăng; khách quốc tế đến Việt Nam giảm; tiêu thụ một số mặt hàng nông sản gặp khó khăn. Diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là tình hình khô hạn kéo dài ở Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Đời sống nhân dân ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vùng bị thiên tai, hạn hán còn nhiều khó khăn./.

Phát triển bất động sản phải gắn liền với chiến lược quốc gia

Tình hình kinh tế – xã hội cuối năm 2015
5 (100%) 65 votes

Xem thêm: , , , ,

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

BÌNH LUẬN

TOP