Tầm nhìn – Triết lý kinh doanh

Tầm nhìn

Thủ Đô Group phấn đấu trở thành công ty đa ngành nghề, đa lĩnh vực trong đó đầu tư chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam về phát triển đô thị và kinh doanh bất động sản.

Triết lý kinh doanh

Phát triển không đơn thuần chỉ là doanh thu và lợi nhuận: kết quả cuối cùng của sự phát triển của Thủ Đô Group là vì sự giàu mạnh của đất nước, đem đến cuộc sống tốt đẹp cho con người, trong đó hạt nhân là cho người Thủ Đô Group.

Đoàn kết, chân thành, cùng nhau gắn bó, hăng say làm việc và không ngừng sáng tạo để xây dựng ngôi nhà chung Thủ Đô Group

Hạt nhân cuối cùng và quan trọng nhất của Thủ Đô Group là sự tiến bộ và phát triển của con người. Con người là trung tâm phát triển của Thủ Đô Group.

Kỷ luật là sức mạnh của Thủ Đô Group. Kỷ luật là công cụ quản lý để duy trì tổ chức luôn đi đúng hướng theo những chuẩn mực đã đề ra

TOP