Thời gian hoàn thành Chung cư Newtatco Complex Mỹ Đình.

TOP