Sứ mệnh

Thủ Đô Group có 6 sứ mệnh riêng biệt trong sự thống nhất với nhau như sau:

Đối với Cán bộ Công nhân viên:

Thủ Đô Group tôn trọng cái tôi riêng biệt của từng cá nhân, đem lại cho mỗi cá nhân trong Công ty một giá trị tinh thần văn minh, hiện đại, mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Đảm bảo đem lại cuộc sống vật chất đầy đủ, mức sống cao, thu nhập và phúc lợi luôn nâng cao, tạo điều kiện cho từng cá nhân có cơ hội thể hiện tài năng và thăng tiến không ngừng.

Đối với Cổ đông:

Thủ Đô Group bảo vệ và mang lại giá trị cổ tức không ngừng tăng lên cho các cổ đông của Công ty.

Đối với khách hàng:

Thủ Đô Group mang lại cho khách hàng sự hài lòng bằng việc phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có giá cả phù hợp, chất lượng tốt, sự an toàn và thân thiện với môi trường.

Đối với đối tác:

Thủ Đô Group tôn trọng đối tác trên nguyên tắc cùng nhau chiến thắng, cùng nhau có lợi, khó khăn cùng chia sẻ và đoàn kết. 

Đối với đất nước:

Thủ Đô Group chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, Thủ Đô Group trở thành Công ty hùng mạnh và là niềm tự hào của đất nước.

Đối với xã hội:

Thủ Đô Group chung tay góp phần xây dựng xã hội văn minh, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Cung cấp sản phẩm gắn liền với xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, môi trường sống trong xanh. Tham gia tích cực đóng góp vào phúc lợi xã hội.

TOP