Nhà ở Xã Hội 15/8 tiếp tục được giải ngân lãi xuất 4,8%

Thêm nhiều hy vọng sở hữu nhà ở dành cho người thu nhập thấp khi gói vay nhà ở xã hội trong 25 năm với lãi suất 4,8% tiếp tục được ban hành.

Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chửa nhà để ở vừa được ngân hàng chính sách xã hội ban hành. Khi chương trình đi vào thực thi sẽ mang đến nhiều cơ hội tiếp cận và sở hữu nhà ở xã hội cho các đối tượng là người nghèo, người thu nhập thấp và gia đình chính sách.

Theo quy định được đưa ra trên văn bản, những đối tượng được vay vốn gồm:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị theo quy định của chính phủ.
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp và ngoài khu công nghiệp.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 • Cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức.

Vậy các đối tượng thuộc diện trên cần những điều kiện gì để vay vốn:

 • Các đối tượng vay vốn thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trừ người có công với cách mạng và hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ.
 • Tiếp theo các đối tượng phải  thực hiện gửi tiền tiết kiệm tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.
 • Có tối thiểu 20% vốn tự có, giá trị hợp đồng mua bán/hợp đồng thuê nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.
 • Các đối tượng phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.
 • Có nguồn thu nhập cũng như khả năng trả nợ theo cam kết với ngân hàng chính sách xã hội.
 • Có giấy đề nghị vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội/xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Trong đó các cá nhân và các thành viên trong gia đình phải cam kết chưa vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác.

Yêu cầu riêng trong từng trường hợp vay vốn với mục đích cụ thể:

 • Đối với người vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội: cần phải có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, tiền vay bằng tài sản hình thành phải đảm bảo từ vốn vay theo quy định từ pháp luật. Ngân hàng chính sách xã hội, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản đảm bảo.
 • Đối với người vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: yêu cầu phải có  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cũng như các tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng. Tương tự như trường hợp vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội, tiền vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở đảm bảo tiền vay bằng giá trị quyến sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Về mức hạn cho vay theo như văn bản quy định:

 • Trường hợp mua, thuê nhà ở xã hội: mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.
 • Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Về lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng thời kỳ:

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay riêng đến hết ngày 31/12, lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì thỏa thuận với NHCSXH nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn.

Nhà ở xã hội 622 Minh khai Chủ đầu tư Handico 5 (Tiếp Nhận hồ sơ)

Nhà ở Xã Hội 15/8 tiếp tục được giải ngân lãi xuất 4,8%
4.98 (99.64%) 55 votes

Xem thêm: , , , ,

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

BÌNH LUẬN

TOP