Giá trị cốt lõi

Thủ Đô Group coi trọng chữ tín và sự tin cậy: Tập đoàn Thủ Đô Group chỉ cung cấp ra thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt, phục vụ hữu ích cho cuộc sống của con người.
Thủ Đô Group coi con người vừa là nguyên nhân vừa là mục tiêu cuối cùng của sự phát triển: Tập đoàn Thủ Đô Group coi con người là nguyên nhân quan trọng nhất quyết định sự thành bại. Những thành quả của sự phát triển của Tập đoàn là để phục vụ và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho CBCNV của Tập đoàn và cho đất nước.
Thủ Đô Group đoàn kết, hợp tác và hợp lực: Thủ Đô Group xây dựng một tập thể đoàn kết, hợp tác với đối tác và hợp lực từng cá thể riêng biệt trong tập đoàn sẽ tạo cho Thủ Đô Group sức mạnh và sinh lực dồi dào để phát triển.
Thủ Đô Group gắn với sự sáng tạo và đổi mới: Thủ Đô Group không ngừng suy nghĩ và tìm ra sản phẩm mới, cách làm mới, đường đi mới để chủ động thích nghi với sự thay đổi của môi trường chính trị, môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.
Thủ Đô Group trưởng thành qua thách thức: Thách thức là cơ hội để tôi luyện bản lĩnh, khó khăn là lò luyện sức mạnh. Người Thủ Đô Group là những người dám đương đầu với thách thức.
Thủ Đô Group luôn quên đi thành công khi chúng ta đang thành công: Thủ Đô Group tạo lập duy trì thói quen khi thành công phải biết quên đi thành công để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, tìm ra những con đường mới mà chúng ta chưa bao giờ biết trước.
Thủ Đô Group thích ứng nhanh với môi trường thay đổi: Thủ Đô Group nhận thức rằng “Điều duy nhất không thay đổi đó là sự thay đổi”. Vì thế mỗi giai đoạn của sự phát triển Thủ Đô Group luôn điều chỉnh để có các chiến lược, có cơ cấu tổ chức và cách làm mới.
Thủ Đô Group phát triển bền vững: Thủ Đô Group hướng tới mục tiêu phát triển cuối cùng là phải bền vững dựa trên 4 trụ cột bền vững là: Bền vững về doanh thu, lợi nhuận; Bền vững về thu nhập và phúc lợi cho CBCNV; bền vững về môi trường làm việc hợp lực, đoàn kết và bền vững về môi trường văn hóa, văn minh và hiện đại.
TOP